VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Các khóa tiếng Việt: Ban ngày

VIETNAMESE COURSE 233 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 05/02/2018 to 13/04/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 12~24/02/2018)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 232 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 22/01/2018 to 30/03/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 12~24/02/2018)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 232 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 22/01/2018 to 30/03/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 12~24/02/2018)

Đọc thêm...

Vietnamese course 231 (daytime: 5 days/week)

  • PDF.
Vietnamese course 231 (daytime: 5 days/week)

Đọc thêm...

Course opening date for year 2018 Daytime-Regular

  • PDF.

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 228 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 22/11/2017 to 18/01/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 25/12/2017; & 01/01/2018)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 229 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 06/12/2017 to 01/02/2018 (including make-up class: 02/02/2018 to )
(Holidays: 25/12/2017;  & 01/01/2018)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 227 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 06/11/2017 to 03/01/2018 (including make-up class: 05/01/2018 to )

(Holidays: 20/11/2017; 25/12/2017; & 01/01/2018)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 226 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 18/10/2017 to 13/12/2017 (including make-up class: 15/12/2017 to )

(Holidays: 20/11/2017)

Đọc thêm...

INTENSIVE COURSE 224AA (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 20/09/2017 to 17/10/2017 (including make-up class:  to )

Đọc thêm...


Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn