VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Các khóa tiếng Việt: Ban ngày

VIETNAMESE COURSE 179 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 28/09/2015 to 23/11/2015 (including make-up class: 24/11/2015 to 01/12/2015)

(Holidays: 20/11/2015)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 178 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 14/09/2015 to 06/11/2015 (including make-up class: 09/11/2015 to 13/11/2015)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 177B (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 07/09/2015 to 30/10/2015 (including make-up class:  to )

Đọc thêm...

T161: 2 days/week class (tue & thus)

  • PDF.

T161: 2 days/week class (tue & thus)

 From 25/08/2015 to 29/10/2015 (including make-up class:  to )

(Holidays: 02/09/2015)

Đọc thêm...

Vietnamese course 177 (daytime: 5 days/week)

  • PDF.

Vietnamese  course 177 (daytime: 5 days/week)

From 24/08/2015 to 19/10/2015 (including make-up class:  to )

(Holidays: 02/09/2015)

Đọc thêm...

Vietnamese course 176: 5 days/week

  • PDF.
From 10/08/2015 to 05/10/2015 (holiday: 02/09/2015)

Đọc thêm...

K175: 5 days/week

  • PDF.
From 27/07/2015 to 21/09/2015 (holiday: 02/09/2015)

Đọc thêm...

Vietnamese course 174: 5 days/week

  • PDF.
From 15/07/2015 to 09/09/2015 (including make-up class: 10/09/2015 to 11/09/2015)

Đọc thêm...

Vietnamese course 173B (Daytime: 5 days/week)

  • PDF.
From 22/06/2015 to 28/08/2015

Đọc thêm...

Vietnamese course 173 (Daytime: 5 days/week)

  • PDF.
From 15/06/2015 to 21/08/2015 

Đọc thêm...


Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn