VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Các khóa tiếng Việt: Ban đêm

T234: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 01/11/2018 to 17/01/2019 (including make-up class: to )

(Holidays: 20/11/2018; 21/12/2018; 24,25/12/2018; 31/12/2018; & 01/01/2019)

Đọc thêm...

M241: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 09/11/2018 to 28/12/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 20/11/2018; 20/12/2018; & 24,25/12/2018)

Đọc thêm...

Course opening date for year 2019 Evening

  • PDF.

Course opening date for year 2019 Evening

M240: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 29/10/2018 to 12/12/2018 (including make-up class: 14/12/2018 to )

(Holidays: 20/11/2018)

Đọc thêm...

T233: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 16/10/2018 to 27/12/2018 (including make-up class: to)

(Holidays: 20/11/2018; & 24,25/12/2018)

Đọc thêm...

M239: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 08/10/2018 to 21/11/2018 (including make-up class: 23/11/2018 to )

(Holidays: 20/11/2018)

Đọc thêm...

T232: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 04/10/2018 to 13/12/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 20/11/2018)

Đọc thêm...

M238: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 24/09/2018 to 07/11/2018 (including make-up class: 09/11/2018 to )

Đọc thêm...

« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Home Khóa học tiếng Việt Lịch học Khóa học tiếng Việt: Ban đêm

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn