VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Các khóa tiếng Việt: Ban đêm

M228: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 02/04/2018 to 21/05/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 25/04/2018; 30/04/2018; & 01/05/2018)

Đọc thêm...

T220: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 20/03/2018 to 29/05/2018 (including make-up class: 31/05/2018 to )

(Holidays: 25/04/2018; 30/04/2018; & 01/05/2018)

Đọc thêm...

T220: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 20/03/2018 to 29/05/2018 (including make-up class: 31/05/2018 to )

(Holidays: 25/04/2018; 30/04/2018; & 01/05/2018)

Đọc thêm...

M227: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 19/03/2018 to 07/05/2018 (including make-up class: 09/05/2018 to 11/05/2018)

(Holidays: 25/04/2018; 30/04/2018; & 01/05/2018)

Đọc thêm...

T219: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 06/03/2018 to 15/05/2018 (including make-up class: 17/05/2018 to )

(Holidays: 25/04/2018; 30/04/2018; & 01/05/2018)

Đọc thêm...

M226: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 05/03/2018 to 18/04/2018 (including make-up class: 20/04/2018 to )

Đọc thêm...

M225: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 29/01/2018 to 28/03/2018 (including make-up class: 30/03/2018 to )

(Holidays: 12~24/02/2018)

Đọc thêm...

M224: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 17/01/2018 to 16/03/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 12~24/02/2018)

Đọc thêm...

T218: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 23/01/2018 to 12/04/2018 (including make-up class: 17/04/2018 to 19/04/2018)

(Holidays: 12~24/02/2018)

Đọc thêm...

M224: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 17/01/2018 to 16/03/2018 (including make-up class: to )

(Holidays: 12~24/02/2018)

Đọc thêm...


Home Khóa học tiếng Việt Lịch học Khóa học tiếng Việt: Ban đêm

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn