VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Các khóa tiếng Việt: Ban đêm

M200: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 04/01/2017 to 03/03/2017 (including make-up class: to )
(Holidays: 23~27/01/2017; 30,31/01/2017; & 01~03/02/2017)

Đọc thêm...

T194: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 05/01/2017 to 28/03/2017 (including make-up class: 30/03/2017 to )
(Holidays: 23~27/01/2017;  30,31/01/2017;  & 01~03/02/2017)

Đọc thêm...

T193: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 20/12/2016 to 09/03/2017 (including make-up class: 14/03/2017 to 16/03/2017)

(Holidays: 31/12/2016; 01,02/01/2017; 23~27/01/2017; 30,31/01/2017; & 01~03/02/2017)

Đọc thêm...

M199: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 19/12/2016 to 17/02/2017 (including make-up class: to )

(Holidays: 31/12/2016; 01,02/01/2017; 23~27/01/2017; 30,31/01/2017; & 01~03/02/2017)

Đọc thêm...

T192: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 06/12/2016 to 23/02/2017 (including make-up class: 28/02/2017 to 28/02/2017)

(Holidays: 31/12/2016; 01,02/01/2017; 23~27/01/2017; 30,31/01/2017; & 01~03/02/2017)

Đọc thêm...

M198: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 05/12/2016 to 20/01/2016 (including make-up class: to )

Đọc thêm...

T191: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 21/11/2016 to 09/02/2017 (including make-up class: 14/02/2017 to 16/02/2017)

(Holidays: 31/12/2016; 01,02/01/2017; 23~27/01/2017; 30,31/01/2017; & 01~03/02/2017)

Đọc thêm...

T190: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 08/11/2016 to 12/01/2017 (including make-up class: 17/01/2017 to 19/01/2017)

Đọc thêm...

M196: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 07/11/2016 to 21/12/2016 (including make-up class: 23/12/2016 to 30/12/2016)

Đọc thêm...

M195: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 19/10/2016 to 02/12/2016 (including make-up class: to )

Đọc thêm...


Home Khóa học tiếng Việt Lịch học Khóa học tiếng Việt: Ban đêm

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn