VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Các khóa tiếng Việt: Ban đêm

T189: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 18/10/2016 to 22/12/2016 (including make-up class: 27/12/2016 to 29/12/2016)

Đọc thêm...

T188: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 04/10/2016 to 08/12/2016 (including make-up class: 13/12/2016 to 15/12/2016)

Đọc thêm...

M194: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 05/10/2016 to 18/11/2016 (including make-up class: to )

Đọc thêm...

M193: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 21/09/2016 to 04/11/2016 (including make-up class: to )

Đọc thêm...

T187: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 20/09/2016 to 24/11/2016 (including make-up class: 29/11/2016 to 01/12/2016)

Đọc thêm...

T186: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 13/09/2016 to 17/11/2016 (including make-up class: to )

Đọc thêm...

T185: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 23/08/2016 to 27/10/2016 (including make-up class: 01/11/2016 to 03/11/2016)

(Holidays: 02/09/2016)

Đọc thêm...

M191: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 22/08/2016 to 07/10/2016 (including make-up class: 10/10/2016 to 17/10/2016)

(Holidays: 02/09/2016)

Đọc thêm...

T185: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 23/08/2016 to 27/10/2016 (including make-up class: 01/11/2016 to 03/11/2016)

(Holidays: 02/09/2016)

Đọc thêm...

M191: 3 DAYS/WEEK (MON-WED-FRI)

  • PDF.

From 22/08/2016 to 07/10/2016 (including make-up class: 10/10/2016 to 17/10/2016)

(Holidays: 02/09/2016)

Đọc thêm...


Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn