VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Lịch học và học phí

Course opening date for year 2019A Intensive

  • PDF.

Course opening date for year 2019A Intensive

Course opening date for year 2018 Evening

  • PDF.

Course opening date for year 2018 Evening

Bảng giá học phí 2018

  • PDF.

Đọc thêm...

Course opening date for year 2016 - Evening

  • PDF.

Course opening date for year 2016 - Evening

Đọc thêm...

Course opening date for year 2016 daytime-Regular

  • PDF.

Course opening date for year 2016 daytime-Regular

Đọc thêm...

Course opening date for year 2016A Intensive

  • PDF.

Course opening date for year 2016A Intensive

Đọc thêm...

Course opening date for year 2017 Daytime-Regular

  • PDF.

Course opening date for year 2017 Daytime-Regular

Đọc thêm...

Course opening date for year 2017 Evening

  • PDF.

Course opening date for year 2017 Evening

Đọc thêm...

Course opening date for year 2017A Intensive

  • PDF.

Course opening date for year 2017A Intensive

Đọc thêm...

Bảng giá học phí

  • PDF.

Dành cho học viên đăng ký lớp đặt riêng (áp dụng từ tháng 09/2015 đến tháng 08/2016)

Đọc thêm...

« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn