VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Bảng giá học phí

  • PDF.

Dành cho học viên đăng ký lớp đặt riêng (áp dụng từ tháng 09/2015 đến tháng 08/2016)

 

1/ Đăng ký học:

s 1 tiết  học = 50 phút

s Số tiết/ ngày: ít nhất 1.5tiết/ngày

s Số ngày/ tuần: 2 ngày (thứ 3-5), hoặc 3 ngày (thứ 2-4-6), hoặc 5 ngày/tuần (từ thứ 2 đến 6)

s Nếu đăng ký học dưới 1.5 tiết/ lần thì học phí sẽ nhân với hệ số 1.3

s Nếu đăng ký không theo lịch thuận lợi (Vd: học 3 ngày/tuần: thứ 2, thứ 3, thứ 4 hoặc 2 ngày/tuần: thứ 3 và thứ 6...hay học tứ) hay học vào thứ 7 hoặc chủ nhật thì học phí sẽ nhân với hệ số 1.2.

sHọc phí không được hoàn trả với bất cứ lý do nào.

- Học viên đóng học phí theo từng tháng trước khi tham dự lớp học. Giảm 5% nếu đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

      Ø Trả trước 3 ngày làm việc của ngày đầu tháng.

      Ø Trả 40 tiết học/tháng/lần hoặc trả đủ các ngày làm việc trong tháng.

2/ Học phí được tính theo đơn giá như sau:      

s Đơn giá học phí tại trường:                               (ĐV tính:VND)                                 

Số học viên/lớp Số thu (VND)/tiết/lớp Số thu(VND)/ chuyên đề/lớp
Lớp Tiếng Việt T.Việt C.Ngành Chuyên đề  (2 tiết) Chuyên đề (4 tiết)
1 học viên 310.000 400.000 2.000.000 3.200.000
2 học viên 360.000 440.000 2.000.000 3.200.000
3 học viên 450.000 570.000 2.500.000 3.700.000
4-6 học viên 600.000 750.000 3.000.000 4.200.000
7-9 học viên 700.000 870.000 3.500.000 4.700.000
10 – 12 học viên 830.000 1.000.000 4.000.000 5.200.000
13 – 15 học viên 970.000 1.200.000 4.000.000 5.200.000

s Đơn giá học phí ngoài trường: Theo đơn giá học phí tại trường với hệ số quy đổi sau:

Khoảng cách Hệ số Khoảng cách Hệ số
Dưới 1km 1,1 Trên 5-10 km 1,5
1-3 km 1,2 Trên10-20 km 1,7
Trên 3-5 km 1,3 Trên 20-30 km 1,9

                                                                                               

                                                                                                TP. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2015

                                                                                                           Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn