VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Library

Nội quy phòng đọc

  • PDF.

Danh mục sách và tài liệu

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

   Phòng đọc Khoa Việt Nam học

---oOo---

Nội quy phòng đọc

Phòng C411, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian phục vụ:  Từ 8:00 – 12:00, tất cả các buổi sáng từ Thứ Hai dến Thứ Sáu.

1. Đối tượng phục vụ

Giáo viên, sinh viên, học viên các hình thức đào tạo của Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng khác phải được sự đồng ý của Trưởng Khoa.

2. Các dịch vụ tại Phòng đọc

- Mượn sách, tài liệu đọc tại chỗ.

- Mượn sách, tài liệu mang về nhà: đối với giáo viên, học viên sau đại học và sinh viên chính quy của Khoa Việt Nam học.

- Photocopy tài liệu.

- Truy cập mạng internet.

3. Thể lệ mượn, trả tài liệu, photocopy và truy cập mạng internet

- Người đọc xuất trình thẻ giảng viên, sinh viên, học viên khi mượn tài liệu;

- Số lượng và thời gian mượn tài liệu:

Loại tài liệu Số lượng Thời hạn mượn
Sách 1 1 tuần
Tạp chí 2 1 tuần

- Cần kiểm tra tài liệu trước khi mượn. Nếu phát hiện tài liệu bị rách hay hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư. Nếu không độc giả sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường nếu sách hư hỏng khi trả lại.

- Đăng ký với thủ thư hay người quản lý phòng đọc để truy cập internet. Chỉ sử dụng internet để tra cứu tài liệu phục vụ việc học tập, nghiên cứu; không sử dụng để chat, chơi game hoặc truy cập các trang web không lành mạnh

- Nếu có nhu cầu sao chụp tài liệu, người đọc liên hệ thủ thư. Phí photocopy 500đ/tờ (1 mặt). Chỉ photocopy một phần, không được photocopy toàn bộ tài liệu.

4. Quy định sử dụng Phòng đọc

- Người đọc giữ yên lặng và vệ sinh trong Phòng đọc.

- Không mang đồ ăn, nước uống vào Phòng đọc, không hút thuốc, không tự tiện di chuyển bàn ghế.

- Để điện thoại ở chế độ rung, ra ngoài khi gọi và nghe điện thoại

- Phòng đọc có quyền từ chối phục vụ những người đọc có thái độ, trang phục không phù hợp với môi trường giáo dục

- Người đọc lưu ý bảo quản các trang thiết bị, tài liệu tại Phòng đọc. Nếu làm hư hỏng phải bồi thường.

- Sau khi đọc xong phải trả sách đúng nơi quy định.

- Không mang sách, báo và trang thiết bị ra khỏi Phòng đọc nếu không có sự cho phép của thủ thư.

5. Xử lý vi phạm

- Trả tài liệu đúng thời gian quy định, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài liệu đang mượn độc giả cần đến thư viện để gia hạn. Nếu để trễ hạn trả tài liệu, độc giả phải nộp phí 2.000đ/ngày (nếu tái phạm 2 lần, độc giả sẽ không được sử dụng Phòng đọc.

- Trường hợp hư hỏng:Nếu hư hỏng không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng sách, độc giả bồi thường 50% giá ở trang bìa. Nếu sách không in giá, Phòng đọc sẽ căn cứ giá của tài liệu có số trang tương đương để định giá.

- Trường hợp mất sách: người đọc phải mua trả bản gốc hoặc bồi thường để Phòng đọc mua lại sách. Với những sách không còn trên thị trường, người đọc phải trả theo giá biểu yêu cầu của Khoa Việt Nam học đới với từng loại tài liệu.

 TRƯỞNG KHOA                                        


Home Thư viện

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn