• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat
Phòng ngữ âm học
Address: 10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Việt Nam

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: +84 8 38 225009
Fax: + 84 8 38229390
http://ussh-phoneticlab.vn