• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat

Hướng Nghiên Cứu

 • PDF.

1. Nghiên cứu ngữ âm tiếng Việt phục vụ việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, cụ thể như sau:

1.1.  Phân tích lời nói tiếng Việt về mặt âm học và cấu âm, làm cơ sở cho việc xây dựng giáo án điện tử dạy phát âm tiếng Việt cho người nước ngoài, dạy tiếng Việt từ xa.

1.2. Nghiên cứu khẩu ngữ tiếng Việt trong các tình huống giao tiếp, sự khác biệt địa phương và phong cách, phục vụ việc hoàn thiện giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

2. Nghiên cứu bảo tồn tiếng nói của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

3. Nghiên cứu những rối nhiễu khả năng giao tiếp liên quan các bệnh về ngữ âm và ngôn ngữ (Speech-language pathology) ở người bệnh, người cao tuổi, ở trẻ chậm phát triển trí tuệ và các phương pháp phục hồi chức năng phát âm cho các bệnh nhân, các biện pháp hỗ trợ việc dạy phát âm cho trẻ các trường chuyên biệt v.v…

4. Nghiên cứu sưu tập, biên soạn, phiên dịch để xây dựng kho tư liệu về ngữ âm: Sưu tập các công trình nghiên cứu về Ngữ âm và Âm vị học; ghi âm và lưu trữ các tư liệu ghi âm tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số; xây dựng Từ điển đối chiếu thuật ngữ Ngôn ngữ học ứng dụng Anh-Việt (trong đó có thuật ngữ ngữ âm học âm học, ngữ âm học thực nghiệm, ngữ âm học trị liệu, ngôn ngữ học tâm lý, bệnh học lời nói, trí tuệ nhân tạo v.v…), biên soạn và dịch các công trình có liên quan.

5.Tổ chức các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực trên.