• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat

Chức năng - Nhiệm vụ

 • PDF.

1. Chức năng và nhiệm vụ:

Phòng thực nghiệm Ngữ âm học ( Phonetic lap) là phòng thí nghiệm trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-TP.HCM). Việc xây dựng Phòng Nghiên cứu Ngữ âm học thực nghiệm sẽ đáp ứng nhu cầu học tập - nghiên cứu ngày càng cao của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, những người làm công tác liên quan đến ngữ âm của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng và của các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam nói chung.

Phòng Nghiên cứu Ngữ âm học thực nghiệm sẽ là nơi để các nhà nghiên cứu Việt Nam có điều kiện tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về ngữ âm tiếng Việt, ngữ âm các ngôn ngữ dân tộc, phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt - đặc biệt là dạy phát âm cho người nước ngoài. Ngoài ra Phòng Nghiên cứu Ngữ âm học thực nghiệm cũng là nơi tiến hành những nghiên cứu liên ngành như trong lĩnh vực nhận dạng tự động lời nói, tổng hợp tiếng nói ... phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển của xã hội Việt Nam trên con đường hiện đại hóa.

Thông qua các hoạt động của mình, Phòng Nghiên cứu Ngữ âm học Thực nghiệm còn là nơi đào tạo các chuyên gia về Ngữ âm học Thực nghiệm cho ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM và các trường đại học, các viện nghiên cứu ở trong nước và quốc tế.

Phòng Nghiên cứu Ngữ âm học thực nghiệm còn là nơi lý tưởng để tổ chức các workshop về Ngữ âm học thực nghiệm (có thu phí) cho đối tượng là các nhà nghiên cứu, các giảng viên, học viên Cao học, NCS ở trong và ngoài trường.

Ngoài ra, Phòng Nghiên cứu Ngữ âm học thực nghiệm có thể bán một số sản phẩm của mình (tư liệu về ngữ âm tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc) cho các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Phòng Nghiên cứu Ngữ âm học thực nghiệm cũng có thể làm dịch vụ thu âm cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.