• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat

Hệ thống ngữ âm tiếng Hàn Quốc - lỗi phát âm của người Hàn học tiếng Việt và người Việt học tiếng Hàn

 • PDF

Sáng ngày 01/12/2012, phòng Ngữ âm Thực nghiệm thuộc Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGTPHCM) đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “hệ thống ngữ âm tiếng Hàn Quốc – lỗi phát âm của người Hàn học tiếng Việt và người Việt học tiếng Hàn”. TS Cho Myeong Sook, Trung tâm Hàn ngữ Sejong đã nhận lời mời báo cáo chuyên đề này.

Hiện nay, tiếng Hàn là một ngoại ngữ được đông đảo người Việt theo học, bởi quan hệ  giữa hai nước Việt – Hàn  đang ngày càng gắn bó và phát triển.  Nhân dịp này TS Cho Myeong Sook đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành cũng như về hệ thống ngữ âm tiếng Hàn Quốc trên cơ sở đối chiếu với ngữ âm tiếng Việt nhằm giúp các học viên nắm được sự giống nhau và khác nhau cơ bản giữa hai ngôn ngữ. Bên cạnh đó TS cũng đã nêu ra những khó khăn trong quá trình học phát âm của người Việt khi học tiếng Hàn và người Hàn học tiếng Việt, đồng thời giúp các học viên khắc phục lỗi phát âm khi học tiếng Hàn và giúp giáo viên có những phương pháp thích hợp khi dạy phát âm tiếng Việt cho người Hàn Quốc. Các học viên cũng đã đưa ra những câu hỏi để thảo luận và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình dạy và học tiếng Hàn, tiếng Việt. Buổi nói chuyện thu hút gần 30 thành viên là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến tiếng Hàn đăng kí tham dự.