• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat

Phòng Ngữ âm Thực nghiệm tổ chức điền dã tại Tây Ninh

 • PDF.

Từ ngày 29 – 31/3/2013, cán bộ giảng viên thuộc Phòng Ngữ âm học Thực nghiệm thuộc Khoa Việt Nam học đã tổ chức chuyến điền dã nghiên cứu tiếng Tà Mun ở tỉnh Tây Ninh.

Địa bàn nghiên cứu tập trung ở 3 khu vực: xã Tân Thạnh (thị xã Tây Ninh);  xã Suối Đá, (huyện Dương Minh Châu) và xã Tân Thành (huyện Tân Châu).  Đoàn đã phỏng vấn, ghi âm tiếng Tà Mun và đối chiếu với các ngôn ngữ cùng nhóm Nam Bahnar. Đoàn cũng đã gặp gỡ, trao đổi với các già làng, trí thức người Tà Mun để tìm hiểu về lịch sử tộc người, truyền thống văn hoá của bà con Tà Mun nhằm có thêm tư liệu cho các công trình nghiên cứu sau này. Cuối năm 2012, tại các hội nghị khoa học tổ chức tại hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, nhiều nhà khoa học đã đề nghị Quốc hội xem xét và công nhận Tà Mun là một tộc người độc lập, thay vì là một nhánh của người Chrau hay người Stiêng như trước đây.

Cũng trong chuyến đi, các thầy cô trong đoàn đã phối hợp với các giảng viên, sinh viên của ngành Ngôn ngữ học thuộc Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn đang đi nghiên cứu tiếng Tà Mun ở đây thực hiện các cuộc khảo sát ngôn ngữ và dân tộc theo kế hoạch.