• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat

GS.TS. NGÔ NHƯ BÌNH (Đại học Harvard – Hoa Kỳ) báo cáo chuyên đề về tiếng Việt

 • PDF.

GS. TS. Ngô Như Bình (đứng Bên phải)Chiều 31 tháng 12 năm 2014, nhận lời mới của Khoa Việt Nam học, GS.TS. Ngô Như Bình (Đại học Harvard – Hoa Kỳ) đã đến nói chuyện về Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Cải cách chữ Quốc ngữ Latin.

 

 

Tuy chủ đề không mới nhưng góc nhìn khác khiến hơn 20 giảng viên Khoa Việt Nam học đã thích thú lắng nghe và tranh luận hào hứng với diễn giả trong gần 3 tiếng đồng hồ xoay quanh vấn đề sử dụng tiếng Việt tuỳ tiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong vòng 20 năm trở lại đây tại Việt Nam cũng như việc cải tiến/cải cách chữ Quốc ngữ Latin cho gần hơn với nguyên tắc âm vị học và tiện dụng hơn, quốc tế hơn.

Một buổi chiều cuối năm thú vị của những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt!