• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat

Tin chuyên ngành

Phòng ngữ âm học thực nghiệm

 • PDF

Phòng Ngữ âm học Thực nghiệm được thành lập theo quyết định số 1247/QĐ-ĐHDG-KHCN ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Hiện nay Phòng Ngữ âm học Thực nghiệm được giao cho Khoa Việt Nam học quản lý.

Chức năng:

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Phục vụ các nghiên cứu chuyên sâu và các nghiên cứu ứng dụng về ngữ âm Việt ngữ và ngôn ngữ các tộc người thiểu số tại Việt Nam.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Thu thập, lưu trữ dữ liệu về ngữ âm học phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, đặc biệt là Việt ngữ và ngôn ngữ các tộc người thiểu số tại Việt Nam.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngôn ngữ học ứng dụng.

Nhiệm vụ:

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Tổ chức thu thập và lưu trữ dữ liệu ngữ âm học.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Tổ chức tập huấn, giảng dạy các phần mềm ngữ âm học thực nghiệm.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Tổ chức giảng dạy, kiểm tra các môn nghe, nói cho học viên nước ngoài.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Hỗ trợ nghiên cứu sinh, học viên cao học làm luận văn, luận án, nghiên cứu các đề tài về ngữ âm học thực nghiệm.

Nhân sự:

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Khắc Cường

Chuyên viên: Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Quốc Việt

 

4. mt hc vin nc ngoi ang lm vic ti phng ng m hc thc nghim 4


5. hc vin ang thi nng lc ting vit 5

GS.TS. NGÔ NHƯ BÌNH (Đại học Harvard – Hoa Kỳ) báo cáo chuyên đề về tiếng Việt

 • PDF

GS. TS. Ngô Như Bình (đứng Bên phải)Chiều 31 tháng 12 năm 2014, nhận lời mới của Khoa Việt Nam học, GS.TS. Ngô Như Bình (Đại học Harvard – Hoa Kỳ) đã đến nói chuyện về Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Cải cách chữ Quốc ngữ Latin.

Read more...

Buổi tập huấn “Phân tích khối liệu ngôn ngữ với phần mềm PRAAT” do TS. Marc Brunelle trình bày

 • PDF

Ngày 22/6/2013, Phòng Ngữ âm học Thực nghiệm đã mời TS. Marc Brunelle, giảng viên Trường ĐH Ottawa (Canada), một chuyên gia về Ngữ âm học thực nghiệm, báo cáo chuyên đề Kỹ thuật phân tích khối liệu ngôn ngữ với phần mềm PRAAT.

Read more...

Phòng Ngữ âm Thực nghiệm tổ chức điền dã tại Tây Ninh

 • PDF

Từ ngày 29 – 31/3/2013, cán bộ giảng viên thuộc Phòng Ngữ âm học Thực nghiệm thuộc Khoa Việt Nam học đã tổ chức chuyến điền dã nghiên cứu tiếng Tà Mun ở tỉnh Tây Ninh.

Read more...