• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat
You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 5.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 5.

Phần mềm Praat Download

Description:

Praat là một phần mềm được rất nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ sử dụng do có khả năng đáp ứng tốt những yêu cầu của việc nghiên cứu tín hiệu tiếng nói. Praat hỗ trợ những nhà nghiên cứu ngôn ngữ khả năng quan sát trực tiếp các tham số như tần số cơ bản F0, cường độ, trường độ, formant … trên tín hiệu tiếng nói, đồng thời cung cấp các chức năng cho phép trích chọn tham số đó phục vụ cho các nghiên cứu khác nhau. Bên cạnh đó Praat còn có khả năng cho phép người sử dụng xây dựng các chương trình tính toán, trích chọn, biểu diễn các tham số một cách tự động bằng cách cung cấp chức năng viết script rất linh hoạt.

Submitted On:
04 Dec 2012
File Size:
4,869.35 Kb
Downloads:
214