• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat
You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 5.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 5.

Phần mềm WASP Download

Description:

WASP là chương trình miễn phí cho việc ghi âm, phân tích và nghiên cứu chất lượng giọng nói. Với WASP, bạn có thể ghi âm và phát lại tín hiệu âm thanh, lưu chúng và tải lại chúng từ đĩa. Bạn có thể quan sát quang phổ, tần số cơ bản, cao độ, cường độ...của giọng nói.

Submitted On:
04 Dec 2012
File Size:
514.53 Kb
Downloads:
244