TS. Marc Brunelle tập huấn về phần mềm Ngữ âm học thực nghiệm PRAAT

Tuesday, 18 June 2013

Nhân dịp TS. Marc Brunelle, giảng viên của ĐH Ottawa (Canada), một chuyên gia về Ngữ âm học thực nghiệm, đến Việt Nam nghiên cứu trong tháng 6/2013, Phòng Ngữ âm học thực nghiệm thuộc Khoa Việt Nam học đã mời TS. Marc Brunelle tập huấn về kỹ thuật sử dụng phần mềm PRAAT cho cán bộ giảng viên, học viên sau đại học và những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Chương trình cụ thể của lớp tập huấn  như sau:

Thời gian đăng ký: từ 12/6/2013 đến hết ngày 21/6/2013.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học, điện thoại 38225009; email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it