Buổi nói chuyện chuyên đề ngữ âm học - GS. Nguyễn Văn Lợi trình bày

Sunday, 04 January 2015

Nhân dịp GS. Nguyễn Văn Lợi vào TP.HCM.

Phòng Ngữ âm thực nghiệm Khoa Việt Nam học đã mời GS trình bày về hai chủ đề sau:

1. Ngữ âm bệnh học.

2. Những cái mới trong nghiên cứu ngữ âm học đại cương ngữ và ngữ âm tiếng Việt.

Trong nội dung trình bày GS sẽ cùng thảo luận về các đề tài về ngữ âm thực nghiệm nói chung và sử dụng các thiết bị CSL 4300.

Thời gian: 08 giờ sáng, ngày 1​3​/11/2014.​

Địa điểm: Phòng C411 - Phòng ngữ âm thực nghiệm Khoa Việt Nam học.

Phòng Ngữ âm thực nghiệm kính mời quý Thầy Cô và các bạn sinh viên, học viên cao học có quan tâm cùng đến tham dự.

Trân trọng.