Thông báo mở lớp tập huấn “Cách sử dụng phần mềm Praat để phân tích ngữ âm”

Sunday, 04 January 2015

Khoa Việt Nam học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) sẽ mở lớp tập huấn “Cách sử dụng phần mềm Praat để phân tích ngữ âm”. Cụ thể như sau:

Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Nguyễn Văn Huệ

Nội dung: Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm PRAAT để phân tích khối liệu ngôn ngữ.

Thời gian: Thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2014.

+ Buổi sáng:  Từ 8 đến 11h30

+ Buổi chiều:   Từ 1h30 – 4h30

Địa điểm: Phòng C411, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM

Đối tượng: Cán bộ giảng dạy, học viên sau đại học và sinh viên ở trong và ngoài trường.

Lệ phí tham dự: Sẽ thông báo sau (riêng đối tượng là sinh viên được miễn phí)

Lưu ý: Nên mang theo laptop khi tham dự để tiện cho việc thực hành.

Thời gian đăng ký: Từ 10/9/2014 hết ngày 15/9/2014.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học, điện thoại 38225009; 

Email: v This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it